Košarica

Uvjeti korištenja

Sadržaj na web stranicama shop.quadgorskikotar.com zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica shop.quadgorskikotar.com, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama shop.quadgorskikotar.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka ve-ro j.d.o.o.-a (dalje u tekstu: FIRMA) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu udruzi ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

 

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća (i) koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Udruga se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, (i) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za (i) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

 

Ove web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. FIRMA nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

 

Web stranice shop.quadgorskikotar.com koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

 

Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika web stranica shop.quadgorskikotar.com samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta ovim web stranicama te se korisniku na taj način omogućuje da se učinkovitije služi web stranicama shop.quadgorskikotar.com i automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. Osim toga, web stranice shop.quadgorskikotar.com prate statističku posjećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika web stranica shop.quadgorskikotar.com u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

 

Korisnik web stranica shop.quadgorskikotar.com uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. Firma isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranica u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

 

Korištenjem web stranica shop.quadgorskikotar.com smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

 

Firma se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. Firma može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi firmi. Firma će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga udruzi na zadovoljstvo korisnika. Firma se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

 

Firma zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

 

Firma zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama shop.quadgorskikotar.com.

 

Tko smo mi?

Naša web stranica je shop.quadgorskikotar.com. Više informacije čim se bavimo možete pronaći na web stranici.

 

Podatci o lokaciji

Vlasnik: VE-RO J.D.O.O.

ŠUBETOV MOST 2

SKARD, 51311

OIB: 79026467447

[email protected]

 

Obavijest o korištenju web stranica

Korištenjem internet stranice potvrđujete da ste upoznati i suglasni s ispod navedenim uvjetima. Ukoliko se s uvjetima ne slažete, molimo Vas da napustite stranice obrta – shop.quadgorskikotar.com/. Firma pridržava prava do promjene uvjeta na internet stranici shop.quadgorskikotar.com/. u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti.

 

Primjedbe i prigovori

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kupac može podnijeti pismenu pritužbu prodavatelju na [email protected]. Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku.

 

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača. Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje. Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.”

 

Izjava o privatnosti i registraciji

Prilikom registracije potrebno je unijeti tražene podatke (ime, prezime, telefon, e-mail, lozinku…). Registracija je moguća tek nakon što su svi potrebni podaci upisani u bazu, a za svako daljnje korištenje usluge potrebno je upisati samo korisničko ime i lozinku. Korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko korisnik ima poteškoće prilikom registracije ili prijave ili ako dođe do bilo kakve promjene podataka, koje je korisnik unio prilikom registracije, poželjno je da u što kraćem roku ažurira svoj korisnički račun, ili o promjeni obavijesti shop.quadgorskikotar.com na e-mail adresu [email protected].

 

Pravila privatnosti, zaštita osobnih podataka i ostale informacije

Firma poštuje vaše pravo do privatnosti i nastoji osigurati najvišu razinu zaštite vaših osobnih podataka. U pružanju naših usluga putem ove stranice dužni smo postupati u skladu sa zakonima i propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Firma se obvezuje da će prikupljene podatke, koje ćete dostaviti putem internetske stranice, koristiti u skladu s namjenom za koju ste nam ih povjerili isključivo uz vaše dopuštenje. U skladu s općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), udruga se obvezuje informirati kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li oni ili ne da se njihovo ime ukloni s newsletter popisa pretplatnika ili s lista kupaca čiji se podaci koriste u marketinške svrhe odnosno za internu statističku obradu. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi podaci se čuvaju u Republici Hrvatskoj. Svi djelatnici udruge i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Zamjena i povrat robe

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu, kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor. U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo nakon što su proizvodi vraćeni prodavatelju elektronskim putem. Povrat robe kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je izjavio jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti prodavatelju putem mail adrese [email protected] ili broja telefona br_mob radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju, neoštećen, u nepromijenjenoj količini i popraćen kopijom računa. Ukoliko je kupac prilikom narudžbe primio poklon, neoštećen i neotvoren poklon potrebno je također vratiti u originalnom pakiranju. Paket je potrebno poslati preporučeno.

Nakon što zaprimimo popunjeni obrazac za jednostrani raskid ugovora poslat ćemo Vam adresu dostave i obrazac za povrat koji treba isprintati i priložiti unutar pošiljke.

Reklamacije

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na reklamaciju. Reklamacija se smatra valjanom ukoliko odgovora uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. Kupac je dužan prodavatelju vratiti proizvod u dogovorenom roku na dogovorenu adresu. Prodavatelj je dužan u roku 14 dana od primitka valjane reklamacije kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.
Obrazac za reklamaciju možete preuzeti ovdje.

Odustajanje od narudžbe

Kupac ima pravo odustati od narudžbe učinjene na internet stranici shop.quadgorskikotar.com. U slučaju otkazivanje narudžbe kontaktirajte nas na broj telefona br_mob ili e-mail adresu [email protected]. Ukoliko je narudžba već poslana, kupac nije dužan preuzeti paket s naručenim proizvodima. Povrat sredstva bit će izvršen u roku pet radnih dana.

Izjava o ograničenju odgovornosti

Za ostvarivanje kvalitetne usluge, vlasnik ove web stranice uložiti će razuman trud kako bi se na web stranici shop.quadgorskikotar.com našli točni i aktualni podaci. Unatoč tome uvijek postoji mogućnost pogreške pri unosu podataka, promjeni neke karakteristike artikla ili roku isporuke. U tom slučaju korisnik ima mogućnost odstupiti od ugovora (narudžbe) ili se odlučiti za zamjenu artikla. Web stranica shop.quadgorskikotar.com korisnicima omogućava objavljivanje komentara, izuzevši komentare koji na bilo koji način vrijeđaju, prijete, obmanjuju ili diskriminiraju. U takvim slučajevima vlasnik web stranice shop.quadgorskikotar.com ograničava se od svih odgovornosti i ima pravo ukloniti komentare neprimjerenog sadržaja. Kako bismo osigurali kvalitetu usluga i sigurnost prilikom procesa naručivanja, vašom kupnjom vlasniku web stranice shop.quadgorskikotar.com potvrđujete i jamčite točnost vaših podataka. Korisnicima savjetujemo da koriste sve proizvode u skladu s uputama i preporukama proizvođača. Obavljenom kupnjom korisnik se slaže da koristi proizvode na vlastitu odgovornost. Sadržaj objavljen na web stranici shop.quadgorskikotar.com informativne je prirode.

Dostava unutar HR

Cijena dostave bit će Vam naznačena prilikom dovršetka kupnje u Vašoj košarici. Ista ovisi o težini proizvoda. Paketi do 2 kg težine imaju dostavu u iznosu 32,00 kn.Ukoliko plaćate pouzećem naplaćuje se dodatna trošak u iznosu 4,00 kn. Dostava je besplatna iznad iznosa 500,00 kn za domaće pošiljke.Isporuka paketa vrši se unutar 24-72 sata od narudžbe. Predviđeno vrijeme za dostavu na kućna vrata je od 2-5 dana s tim da imajte na um, ukoliko je narudžba napravljena za vrijeme vikenda tada dostava može potrajati duže.Raspored dostave na otoke možete provjeriti na linku https://gls-group.eu/HR/hr/dostava-na-otoke
Obavezano navedite Vaš broj telefona da Vas dostavna služba može kontaktirati ukoliko je to potrebno
Plaćanje pozećem je moguće samo za narudžbe unutar Republike Hrvatske

Direktor

Robert Beljan

Sigurna dostava

Sigurne dostave lokalnih službi

Povrat robe

Besplatan povrat unutar 14 dana

Garancija

Na proizvode kupljene kod nas

Sigurna naplata

Pouzeće / Keks Pay